Trận 26 CPC2 09/06/2024 – Gà Chưa Đá, Hàng Xáo Đã Dí Bạc Ăn 5

Trận 26 CPC2 09/06/2024 của anh Vũ (gà đỏ) và anh Đen (gà xanh) trạng gà 2600g. Tuy trận đấu chưa thả gà nhưng hàng xáo ở ngoài đã đá gà đỏ dí bạc ăn 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *