Phát Lại Đá Gà Trực Tiếp CPC2 Ngày 14/05/2024

Phát Lại Đá Gà Trực Tiếp CPC2 Ngày 14/05/2024 cho những anh em chưa được xem trực tiếp và cần xem tường thuật lại các trận đấu.

Trận 4: anh Tâm (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh)

Trận 5: anh Trường (gà đỏ) và anh Mỹ Liều (gà xanh)

Trận 8: anh Tám (gà đỏ) và anh Xuân (gà xanh)

Trận 10: anh Tâm (gà đỏ) và anh Cấm (gà xanh)

Trận 11: anh Lựu (gà đỏ) và anh Mỹ Liều (gà xanh)

Trận 14: anh Hoàng (gà đỏ) và anh Trí (gà xanh)

Trận 20: anh Tám (gà đỏ) và anh Lượm (gà xanh)

Trận 21: anh Mỹ Liều (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh)

Trận 25: anh Mỹ Liều (gà đỏ) và anh Tâm (gà xanh)

Trận 26: anh Trí (gà đỏ) và anh Đen (gà xanh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *